Αναρτάται η υπ. αριθ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2017-2018».

Αναρτώνται οι πίνακες μορίων μεταθέσεων ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων που έγινε από την υπηρεσία μας.

Αναρτώνται οι πίνακες μορίων για ΒελτίωσηΟριστική Τοποθέτηση, μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων που έγινε από την υπηρεσία μας.

Ανακοινοποιούνται οι πίνακες μορίων για ΒελτίωσηΟριστική Τοποθέτηση, μετά την εξέταση ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και τις κατάλληλες διορθώσεις.

Αναρτώνται οι πίνακες μορίων μετάθεσης των κατηγοριών:

  • από Περιοχή σε Περιοχή
  • σε Μουσικά Σχολεία
  • σε Διαπολιτισμικά Σχολεία
  • σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης, μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις για τυχόν διορθώσεις επί των πινάκων από 20-3-2017 έως 22-3-2017.