Αναρτώνται οι οδηγίες για τους υποψηφίους των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ακ. έτους 2019 - 2020 Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, καθώς και υποψηφίων των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

 

Αναρτάται η με αριθμ. πρωτ. Φ153/118798/Α5/23-7-2019 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 μαθημάτων ΕΠΑΛ και της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.