Με την παρούσα ορίζεται και επιπλέον ημέρα λειτουργίας όλων των Λυκείων η Δευτέρα 20-7-2020.

 

Αναρτούμε τη συνημμένη εγκύκλιο (86856/2020) για την υπενθύμιση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης τα οποία υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 16-7-2020 ημέρα Πέμπτη.

Παρακαλούμε να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Λυκείων  και  να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ώστε να καταθέσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά τους.