Αναρτάται η εγκύκλιος, που αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το τρέχον σχολικό έτος.

Επισημαίνεται ότι για όλα τα προγράμματα της συγκεκριμένης εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου.

Τα σχέδια των προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Δ.Ε. Λακωνίας για έγκριση μέχρι την 27η Νοεμβρίου 2017.

 

Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων