Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας σας ενημερώνει για την πρόθεση δημιουργίας Tοπικών Δικτύων κατά το σχολικό έτος 2017-18. Στα δίκτυα αυτά δύνανται να μετέχουν εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (χωρίς να υπάρχει δέσμευση για την υλοποίηση προγραμμάτων μη εντεταγμένων σε αυτά τα δίκτυα).

Στα δίκτυα μπορούν να μετέχουν τουλάχιστον 5 σχολικές μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τάξεων/τμημάτων που θα υλοποιήσουν το αντίστοιχο πρόγραμμα. Κάθε σχολική μονάδα οφείλει να ορίσει έναν εκπαιδευτικό – συντονιστή που θα αναλάβει την υποχρέωση να μετέχει στις συναντήσεις του δικτύου και να προωθεί τις δράσεις.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα δίκτυα γίνεται μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων μέχρι και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση