Αναρτάται η απόφαση διεξαγωγής γραπτού διαγωνισμού για την επιλογή των είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα EUROSCOLA που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 6 Δεκεμβρίου 2018. Τους μαθητές θα συνοδεύσουν τρεις (3) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα ανήκουν στα σχολεία των επιτυχόντων μαθητών.

Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Οι μαθητές που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ημερίδα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_el.htm. 

 

Σχετικά:

  1. Γραπτός Διαγωνισμός EUROSCOLA
  2. Πρόγραμμα EUROSCOLA
  3. Αίτηση Συμμετοχής Μαθητή
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
  5. Πίνακας Διαγωνιζομένων Σχολικής Μονάδας