Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές/τριες Λυκείου και τρεις (3) εκπαιδευτικούς στην Ημερίδα EUROSCOLA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του ομώνυμου Προγράμματος.

Προσκαλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν (με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτoβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (Τάσου Σεχιώτη 38-40, Τ.Κ.22132 Τρίπολη) σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 27/9/2018 μέχρι και την Τετάρτη 3/10/2018, ώρα 12.00 μ.μ.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  2. Πρόγραμμα EUROSCOLA 2018