Καλούνται οι εκπαιδευτικοί:

  • που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας
  • που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2018-2019

να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 12.00.

 

Σχετικά:

  1. Κοινοποίηση Πινάκων Λειτουργικών Κενών
  2. Πίνακας Λειτουργικών Κενών
  3. Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης