Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν  να αποσπασθούν:

  • από σχολείο σε σχολείο της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας ή
  • σε ΕΕΕΕΚ της ΔΔΕ Λακωνίας

να υποβάλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έντυπα, από Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 έως Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018.

Αιτήσεις που δε θα είναι σύμφωνες με το έντυπο δε θα ληφθούν υπόψη.

 

Σχετικά:

  1. Αιτήσεις Απόσπασης Εντός ΠΥΣΔΕ
  2. Έντυπο Αίτησης Απόσπασης Εντός ΠΥΣΔΕ
  3. Έντυπο Αίτησης Απόσπασης ΣΜΕΑΕ Εντός ΠΥΣΔΕ