Αναρτάται εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στην τροποποίηση της αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων περιοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με αφαίρεση περιοχών, ανά βαθμίδα και ωράριο απασχόλησης.

 

 Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος Αφαίρεσης Προτιμήσεων Αναπληρωτών