Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας με τριετή θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή του και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00.

 

 Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Ανακοινοποίηση)
  2. Ν.4547/2018
  3. ΦΕΚ 5919/2018
  4. Χρονοδιάγραμμα Επιλογής
  5. Αίτηση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών