Αναρτώνται οι αποφάσεις συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας και συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας όταν κρίνονται θέματα επιλογής Στελεχών Εκπαίδευςης (Συμβούλιο Επιλογής).

 

 Σχετικά:

  1. ΠΥΣΔΕ Λακωνίας
  2. ΠΥΣΔΕ Λακωνίας (Συμβούλιο Επιλογής)