Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας με τριετή θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή του και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04 όλων των ειδικοτήτων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας από Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 μέχρι τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00.

 

 Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών
  2. Ν.4547/2018
  3. ΦΕΚ 5934/2018
  4. Χρονοδιάγραμμα Επιλογής
  5. Αίτηση Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών