Αναρτάται η υπ. αρ. 6376/Γ1/16.01.2019 (ΑΔΑ: 6Σ0Ζ4653ΠΣ-ΤΜΩ) πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1ΕΣ/2019) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ΥΠΠΕΘ, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

 Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Τομεακού Γραμματέα ΓΓΝΓ