Αναρτάται το με αρ.πρ. 10378/ΓΔ4/23-1-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)», προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών.

 

 Σχετικά:

  1. Διευκρινίσεις για την Επιλογή Υπευθύνων