Αναρτάται η υπ. αρ. 504/18-1-2019 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π. και Δ. Εκπ/σης Πελ/νήσου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελ/νήσου» προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

 

 Σχετικά:

  1. Προκήρυξη για Γραφείο Νομικής Υποστήριξης