Αναρτάται η προκήρυξη θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται σε Γενικές Διευθύνσεις των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς ενημέρωσή σας.

 

 Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ευθύνης
  2. Εγκύκλιος