Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. Φ.1.2/1238/21-2-2019 εγγράφου της ΔΔΕ Λακωνίας, με το οποίο σας κοινοποιούνταν οι αναφερόμενες στο έγγγραφο προκηρύξεις, αναρτάται το υπ’ αριθμ. 30729/Γ1/26-02-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: ‘’Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων’’ για ενημέρωσή σας.

 

 Σχετικά:

  1. Διευκρινίσεις Προκήρυξης Πλήρωσης Θέσεων Ευθύνης