Το ΠΥΣΔΕ Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης Λακωνίας, με την αριθμ. 5/18-2-2019 πράξη του όρισε ως ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λακωνίας (Διοικητήριο). Αν οι υποψήφιες δεν προσέρθουν στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

 

 Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Ημερομηνίας Συνέντευξης