Αναρτάται το με αριθμό πρωτ.35625/2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τίτλο «Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020» προς ενημέρωσή σας.

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Κενών Θέσεων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία