Αναρτάται το υπ' αριθμ. Φ.353.1/2/41541/Ε3/18-3-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα "Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" προς ενημέρωσή σας.

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. Κοινοποίηση Προκήρυξης
  3. Ν. 4940