Αναρτάται τοπική προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικoύ κλάδου ΠΕ79.01 ή ιδιώτη εμπειροτέχνη (ΕΜ16) στη μουσική ειδίκευση "Κλαρίνο (Παραδοσιακό)" στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς προς ενημέρωσή σας.

 

 Σχετικά:

  1. Τοπική Προκήρυξη στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς
  2. Αίτηση Πρόσληψης