Σας κοινοποιούμε το link της ανάρτησης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ΕΒΠ  και ΕΕΠ προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Πατήστε εδώ.