Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου και διορίζονται ως μόνιμοι, η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας αυτών θα πραγματοποιηθεί στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.

Η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, των διοριζόμενων εκπαιδευτικών, ορίζεται από την Τρίτη 21 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.

Η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης αναλαμβάνει την ευθύνη της διαβίβασης όλων των σχετικών εγγράφων στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, μετά τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους (ή του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας), οφείλουν να παρουσιαστούν στην Διεύθυνση μόνιμου διορισμού τους.

Παρακαλούνται οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Λακωνίας να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Γ' Προσωπικού (τηλ. 2731363472 - Προϊσταμένη Λάππα Γεωργία), προκειμένου να δηλώσουν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανέλαβαν υπηρεσία.

 

Σχετικά:

  1. Διευκόλυνση Ορκωμοσίας