Αναρτάται ο πίνακας των δεκτών υποψήφιων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

 

Σχετικά:

  1. Πίνακας Δεκτών Υποψήφιων