Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (υπ΄ αριθμ. 4304/09-05-2019) θα συνεχιστεί για έντεκα (11) ημέρες, ήτοι από 10-07-2019 έως και 22-07-2019.

 

Σχετικά:

  1. Συνέχιση Διαδικασίας