Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που θα προληφθούν ως αναπληρωτές ότι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία.

 

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση για αναπληρωτές 
  2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
  5. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
  6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
  7. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 
  8. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ