Αναρτώνται τροποποιήσεις της υπουργικής απόφασης και της πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων για την υποστήριξη απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής. 

 

 Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Εκπαιδευτικών ΚΠπ (Τροποποίηση)
  2. Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Τροποποίηση)