Σε εφαρμογή της εγκυκλίου έναρξης της υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ αναρτώνται πίνακες με:

  • Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί
  • Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί
  • Τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης

 

 Σχετικά:

  1. Ενημέρωση Εκπαιδευτικών
  2. Εγκύκλιος Έναρξης ΚΠπ
  3. Πίνακας 1
  4. Πίνακας 2
  5. Πίνακας 3