Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή ΣτρατεύσιμουΕνημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002).

 

Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος κατάθεσης δελτίου απογραφής