Δελτίο τύπου για τη λειτουργία του Κέντρο Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

 

Σχετικά:

  1. Δελτίο τύπου για λειτουργία ΚΕΣΥ