Αναρτούμε   τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020 και την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση σε αυτές.

Παράλληλα σας προωθούμε σε σύνδεσμο το Δελτίο Τύπου https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis  όπου περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης και όπου υπάρχουν όλα τα σχετικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες.

Προτείνεται στην ιστοσελίδα κάθε Λυκείου να αναρτηθεί η σχετική εγκύκλιος και το Δελτίο Τύπου, για να βρίσκουν οι υποψήφιοι το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ που τους αφορά.

 

 

Σχετικά:

  1. ΕΠΑΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση 
  2. ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση 
  3. ΝΕΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση 
  4. Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΓΕΛ 
  5. Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΕΠΑΛ