Αναρτάται η απόφαση κύρωσης των οριστικών αξιολογικών πινάκων των αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28,ΠΕ29 και ΠΕ30,

  • για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),
  • για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και
  • για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης,

για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

 

Σχετικά:

  1. Απόφαση Κύρωσης Πινάκων ΕΕΠ
  2. Πίνακες ΕΕΠ (Οριστικός)
  3. Πίνακες Απορριπτέων ΕΕΠ (Οριστικός)