Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί τους υποψήφιους μαθητευόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην β΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
  2. Υπεύθυνη Δήλωση