Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί τους υποψήφιους μαθητευόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, ώρα 14:00.

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ τη Τρίτη 28 Νοέμβριου 2017 έως τις 10.00 π.μ.

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου (μετά την ανάρτηση του προσωρινού Πίνακα) έως και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017.

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του κάθε ΕΠΑΛ, της οικείας Δ.Δ.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Τέταρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00.

Οι εγγραφές των μαθητευομένων στα ΕΠΑ.Λ. που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, ημερομηνία έναρξης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2017-2018.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
  2. Υπεύθυνη Δήλωση