• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης μαθητικής εκδρομής του  ΓΕΛ  Κροκεών   σε Ιωάννινα και Τρίκαλα. 

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής ΓΕΛ Κροκεών σε Ιωάννινα και Τρίκαλα στις 6-3-2020

 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατόπιν διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από ενδιαφερόμενους σχετικά με τη διαδικασία, επισυνάπτουμε τα απαιτούμενα, από το Νόμο, προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά:

Αναρτάται έγγραφο για τον 1ο Διαγωνισμό  Ορθογραφίας και Γλώσσας για μαθητές/τριες Γυμνασίου της Περιφερειακής Διευθύνσεως Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 

Σχετικά:

  1. Έγγραφο διαγωνισμού ορθογραφίας

Αναρτώνται η 1η ανακοίνωση του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας καθώς και η σχετική αφίσα.

 

 

Σχετικά:

  1. 1η ανακοίνωση μαθητικού φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας
  2. Αφίσα φεστιβάλ