• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Κατόπιν έκδοσης της αριθ. 44429/Ε2/16-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) «Πρόσκλησης εκπαιδευτικώνΠρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σεΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ. ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022», σας πληροφορούμε ότι οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διδάξουν το μάθημα της «Εικονογραφίας» οφείλουν να το δηλώσουν στην αίτησή τους που θα υποβάλουν μέσω opsyd στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», αναφέροντας υποχρεωτικά και με ποια ανωτέρω κατηγορία (α-στ) είναι υποψήφιοι για απόσπαση, ενώ ταδικαιολογητικά που τους εντάσσουν σε μία από τις κατηγορίες πρέπει να τα δηλώσουν αναλυτικά στο πεδίο «ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» μέχρι τις 10 Μαϊου 2021.

 

Σχετικά:

  1. Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων εκπαιδευτικών του μαθήματος «Εικονογραφία» κατά το διδακτικό έτος 2021-2022

  1. Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).
  2.  Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

Σχετ: Η με αριθμ. πρωτ. 28881/13-4-2021 (ΦΕΚ 1535 Β΄/2021) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωστοποιούμε ότι στις 16 Μαΐου 2021 θα διεξαχθούν εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, θα εξεταστούν στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική γλώσσα, επιπέδου ανάλογου του Β1, καθώς και στις εξής θεματικές ενότητες: α) Γεωγραφία, β) Ιστορία, γ) Πολιτισμός και δ) Θεσμοί του Πολιτεύματος.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης αυτών των εξετάσεων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις είτε ως αξιολογητές-βαθμολογητές ή/και ως επιτηρητές.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση για Aξιολογητές Bαθμολογητές και Eπιτηρητές

Προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης από Παρασκευή 23-4-2021 μέχρι και Τετάρτη 5-5-2021 και ώρα 14.00

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την υπ. αριθμ. 7/22-4-2021 Πράξη του, χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπε-ράριθμους τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι και υπάρχει στον κλάδο τους οργανικό κενό (βλέπε συνημμένο πίνακα), μπορούν να υποβάλουν αν επιθυμούν δήλωση τοποθέτησης και να το διεκδικήσουν, από Παρασκευή 23-4-2021 μέχρι και Τετάρτη 5-5-2021 και ώρα 14.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 12 του Π.Δ.100/97.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί , στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης των υπεραρίθμων θα σταλούν στην υπηρεσία μας μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (σκαναρισμένη η δήλωση τοποθέτησης με την υπογραφή του εκπαιδευτικού ή ψηφιακή υπογραφή) στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Σχετικά:

  1. Κοινοποίηση απόφασης χαρακτηρισμού εκπαιδευτικών ως υπεραρίθμων
  2. Απόφαση 1921) 22-04-2021: Χαρακτηρισμός εκπαιδευτικών ως υπεραρίθμων
  3. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ_2021-2022
  4. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ_2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1231/31-3-2021 η υπ’Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1231/31-3-2021 η υπ’αριθμ. 2421.1/21639/2021/26-3-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας καιΘρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ.2421.1/21777/2020/06-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτωνκαι Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, τωνκατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγήστις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστηματων Πανελλαδικών Εξετάσεων» (Β’ 1423)». Σύμφωνα με αυτήν προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότιαπό το τρέχον έτος θα υποβάλλονται πλήρως ηλεκτρονικά η αίτηση και τα δικαιολογητικά για τησυμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων ΣημαιοφόρωνΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων.