• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται η απόφαση αναγνώρισης τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών ως προς τη συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης

Αναρτάται η προκήρυξη κενών θέσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο Σπάρτης με Λ.Τ.

 

Αναρτάται η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20

Σχετικά.

Αναρτάται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενων θέσεων υποδιευθυντών. Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας γίνεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Λακωνίας από την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου έως την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 14:00.