• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών και ολοήμερων σχολείων) και των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων και της συνέχισης της δια ζώσης λειτουργίας των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και ΕπαγγελματικώνΛυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθώς και των Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις, από τη Δευτέρα 10.05.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2021 (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α τουάρθρου 10 του Ν. 3861/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014).

Σχετ.:

1) η με αρ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-07-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών& Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2) το με αρ. πρωτ. 117884/Β3/22-07-2015 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, αναρτάται το παρόν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας, που περιέχει πίνακα εκτέλεσης προϋπολογισμού της υπηρεσίας μας για το μήνα Απρίλιο 2021.

 

Σχετικά:

 1. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2021

Οι εξετάσεις  για την χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας  Α΄ περιόδου  2021 θα διεξαχθούν το Σάββατο 5 Ιουνίου και την  Κυριακή 6 Ιουνίου 2021.

Το χρονικό διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά από την Τετάρτη 05-05-2021 και διαρκεί έως και την  Τρίτη 11-05-2021  και ώρα 15.00. μ.μ.

 

Ακολοθούν τα σχετικά έντυπα,  καθώς και η εγκύκλιος:  

 

Σχετικά:

 1. Διαβιβαστικό Προκήρυξης
 2. Εγκύκλιος ΨΔΡ046ΜΤΛΗ-ΞΣΙ
 3. Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021
 4. Δ Τ Προκήρυξης εξετάσεων_2021Α
 5. 2021Α_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 6. Περιοχές Εξέτασης 2021Α Προκήρυξη
 7. Πίνακας Ειδική περίπτωση - Διευκολύνσεις
 8. 44936 ΚΥΑ 2021
 9. 73190_2019
 10. 128821 Β'4269 αρ. 11
 11. 27299_2021 (Β΄ 928) Ομάδα Υποστήριξης
 12. Στοιχεία ΕΚ-Επιτροπών 2021Α
 13. 2021A Προδιαγραφές Προκήρυξη
 14. KPG Manual DDE
 15. KPG Manual Candidate 2021

card2