• Καλό Πάσχα!

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτώνται οι αποφάσεις των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2019, προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Αναρτάται το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2019 προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αναρτάται η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ153/47682/Α5/28-3-2019 (ΑΔΑ:ΨKXP4653ΠΣ-9Λ5), που αφορά στον καθορισμό του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων.

Αναρτάται η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ253.2/46377/Α5/26-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΝΩΝ4653ΠΣ-8Ψ6), που αφορά στον καθορισμό του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 υποψηφίων Γενικών Λυκείων.