• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται  η 2η Ανακοίνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, με θέμα

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 


 
Σχετικά:

  1. 2η Ανακοίνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής
  2. 2η Ανακοίνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής σε επεξεργάσιμη μορφή
  3. Λογότυπο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης μαθητικής εκδρομής της B' τάξης του  1ου ΓΕΛ  Σπάρτης σε  Τρίκαλα  και  Καρδίτσα. 

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής Β' τάξης του 1ου ΓΕΛ Σπάρτης σε Τρίκαλα και Καρδίτσα  στις 2-4-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης μαθητικής εκδρομής της Α' τάξης του  1ου ΓΕΛ  Σπάρτης στον  Βόλο. 

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη τετραήμερης εκδρομής Α' τάξης του 1ου ΓΕΛ Σπάρτης στον Βόλο στις 4-4-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τετραήμερης μαθητικής εκδρομής του  ΓΕΛ  Μολάων σε Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη. 

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη πενθήμερης εκδρομής ΓΕΛ Μολάων σε Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη στις 9-3-2020