• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Δεδομένου ότι κατά το μήνα Μάρτιο δεν λειτούργησαν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αναβληθείς διαγωνισμός πρόσληψης υποτρόφων του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου της 27ης Μαρτίου 2021 θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 και ώρα 09:00 στο 1ο ΓΕΛ Σπάρτης.

Σας κοινοποιούμε την υπ. αριθμ.50923/Ε2/07-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10-05-2021 έως 17-05-2021.

 

Σχετικά:

  1. Κοινοποίηση εγκυκλίου για μετατάξεις εκπαιδευτικών από Κλάδο σε Κλάδο
  2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σπάρτης διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Λακωνίας, μαθητικό διαγωνισμό γραπτού δοκιμίου, με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.  Ο διαγωνισμός αυτός, που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες εσ υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ απευθύνεται σε μαθητές/τριες Β' και Γ'  τάξης των Γυμνασίων, καθώς και σε μαθητές/τριες Β' και Γ' των Γενικών Λυκείων του Δήμου Σπάρτης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εξετάσεων (ΚΕΕΕ) έτους 2021

Καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε.κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ81 (πρώην ΠΕ12.02), ΠΕ79.01 (πρώην ΠΕ16) και ΠΕ34 για κάθε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα Ειδικά Μαθήματα: