• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται η Υπουργική Απόφαση καθορισμού προγράμματος Εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2019 προς ενημέρωσή σας.

Οι πίνακες αφορούν την πρόταση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας προς τον Περ/κό Δ/ντή Π. και Δ. Εκπ/σης Πελ/νήσου, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Σας αποστέλλουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλo: «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» - του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προς ενημέρωσή σας.

Αναρτώνται ο προσωρινός πίνακας μοριοδότησης των δεκτών υποψήφιων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΕΑ και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής της ΠΔΕ Πελοποννήσου από 19/7/2019 και εφεξής, προς ενημέρωσή σας.